Harmonogram

Etapy/zadania 2008-2009 2010 2011 2012 2013
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Etap I: Prace przygotowawcze
Zadanie 1: opracowanie studium wykonalności
Kontrakt 1: opracowanie studium wykonalności
Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami
Kontrakt 2: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami
Etap II: Rzeczowa realizacja Inwestycji
Zadanie 1: Zarządzanie realizacją projektu
Kontrakt 1: Umowa z Przewodniczącym Zespołu Koordynującego
Kontrakt 2: Umowa z Członkiem Zespołu Koordynującego
Kontrakt 3: Umowa z Pełnomocnikiem Rektora ds. Projektu
Kontrakt 4: Umowa z Członkiem Zespołu Koordynującego
Kontrakt 5: Umowa z Członkiem Zespołu Koordynującego
Kontrakt 6: Umowa z Członkiem Zespołu Koordynującego
Kontrakt 7: Umowa z Członkiem Zespołu Koordynującego
Kontrakt 8: zakup wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby zarządzania Projektem
Zadanie 2: Realizacja prac budowlano-montażowych
Kontrakt 1: Wykonanie prac budowlano-montażowych
Zadanie 3: Dostawa sprzętu pomiarowego GIS wraz z oprogramowaniem
Kontrakt 1: Dostawa sprzętu pomiarowego GIS wraz z oprogramowaniem
Zadanie 4: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dydaktycznego
Kontrakt 1: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dydaktycznego
Zadanie 5: Dostawa pozostałego wyposażenia laboratoriów i sal dydaktycznych
Kontrakt 1: Dostawa pozostałego wyposażenia laboratoriów i sal dydaktycznych
Zadanie 6: Realizacja zadań Inspektora Nadzoru
Kontrakt 1: Realizacja zadań Inspektora Nadzoru
Zadanie 7: Realizacja nadzoru autorskiego
Kontrakt 1: Realizacja nadzoru autorskiego
Zadanie 8: Realizacja planu promocji
Kontrakt 1: Zlecenie wykonania strony internetowej
Kontrakt 2: Zakup tablicy informacyjnej
Kontrakt 3: Zakup tablicy pamiątkowej
Kontrakt 4: Zlecenie wydruku ogłoszenia w prasie lokalnej - tytuł 1
Kontrakt 5: Zlecenie wydruku ogłoszenia w prasie lokalnej - tytuł 2
Kontrakt 6: Zlecenie wydruku ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej - tytuł 1
Kontrakt 7: Zlecenie wydruku ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej - tytuł 2
Kontrakt 8: Zakup materiałów promocyjnych
Kontrakt 9: Organizacja konferencji

Harmonogram prac budowlanych

Rok 2011 2012
Nr miesiąca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miesiąc Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
Numer tygodnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Rodzaj robót
Roboty budowlane
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Fundamenty
Izolacje ścian
Roboty murowe - ściany nośne
Konstrukcje żelbetowe: ściany, słupy, podciągi, nadproża, płyta stropowa
Dach pokrycie
Ścianki działowe
Zabudowy i sufity podwieszone
Ślusarka drzwiowa
Tynki
Malowanie
Okładziny ścienne
Podłoża i posadzki
Dźwig osobowy
Elewacja
Elementy ślusarskie
Elementy uzupełniające ujęte w odpowiedziach zamawiającego
Zagospodarowanie terenu
Przygotowanie terenu
Nawierzchnie utwardzone
Zieleń
Wyposażenie
Instalacje sanitarne
Instalacje sanitarne
Przyłącza
Wentylacja i klimatyzacja
Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne zasilania i gniazd
Instalacje elektryczne oświetlenia
Infrastruktura elektroenergetyczna
Przyłącze elektrenergetyczne
Infrastruktura telekomunikacyjna
Instalacja IT, RTV, AV
Instalacja SDG, SAP, SOP
Instalacja CCTV, SSWIN
Instalacja automatyki i BMS
alt alt alt alt alt