Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury

Budowa, rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka

Przedsięwzięcie polega na budowie, rozbudowie i wyposażeniu kompleksu dydaktyczno naukowego "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury" Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka.

Celem inwestycji jest stworzenie bazy lokalowej wraz z jej wyposażeniem dla celów dydaktyczno-naukowych oraz utworzenie laboratoriów innowacyjnych technik informatycznych stosowanych w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym. W ramach projektu istniejący budynek Wydziału Budownictwa i Architektury zostanie rozbudowany o nowe 6-cio kondygnacyjne skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 6.702,61 m2 i powierzchni zabudowy 1230 m2.

Logo WICA

alt alt alt alt alt