Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt WICA

24 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w budynku WICA odbyła się konferencja podsumowująca kończący się projekt Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury.

"Orzeł Biznesu" dla projektu WICA

Dnia 25 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się jubileuszowa gala konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2012". Jego organizatorem jest Lubelski Związek Pracodawców. Statuetką Orła Biznesu w kategorii Za efekty realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych została wyróżniona Politechnika Lubelska za inwestycję "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury".

Projekt WICA w Gazecie Wyborczej

23 kwietnia 2013 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł poświęcony działaniom szkół wyższych na rzecz promocji i rozwoju prowadzonych przez siebie kierunków studiów. Artykuł wspomina m.in. o realizowanym przez Politechnikę Lubelską projekcie Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury. Całość artykułu opatrzono ilustracją przedstawiającą wizualizację Centrum WICA.
.

WICA w Panoramie Lubelskiej TVP

22 marca 2013 r. w Panoramie Lubelskiej TVP ukazała się relacja nt. inwestycji "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury". Nagranie z Panoramy Lubelskiej poświęcone projektowi WICA dostępne jest na stronie http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/22-marca-2013-g-2145/10490376.

Artykuł Dziennika Wschodniego nt. WICA

22 marca 2013 r. Dziennik Wschodni zamieścił artykuł nt. "Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury". Artykuł dostępny jest pod adresem http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130322/LUBLIN/130329880.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu WICA

19 grudnia 2012 r. Politechnika Lubelska otrzymała prawomocną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury.

Relacja Kuriera Lubelskiego nt. WICA

20 grudnia 2012 r. Kurier Lubelski zamieścił obszerną relację nt. inwestycji "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury". Artykuł poświęcony WICA wraz z bogatą galerią zdjęć dostępny jest pod adresem http://www.kurierlubelski.pl/artykul/724561,zobacz-nowa-siedzibe-architektow-politechniki-lubelskiej,id,t.html.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury

3 Października 2011 r. na terenie campusu Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury.
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i docelowo służyć ma studentom kierunku Architektura i Urbanistyka w Politechnice Lubelskiej. Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnej bazy lokalowej wraz z jej wyposażeniem dla celów dydaktyczno-naukowych oraz utworzenie laboratoriów innowacyjnych technik informatycznych stosowanych w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym. Projekt polega na budowie i rozbudowie o nowe 6-cio kondygnacyjne skrzydło istniejącego budynku Wydziału Budownictwa i Architektury PL. Całkowity koszt projektu to ponad 34,6 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 czerwca 2013 r.
W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego wzięli udział przedstawiciele władz Politechniki Lubelskiej oraz generalnego wykonawcy Budimex S.A., zaproszeni goście, w tym: marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, biskup lubelski Artur Miziński, podsekretarz stanu w MRR Marceli Niezgoda, prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR Michał Ziętara, wiceprezes PARP Dariusz Szewczyk, wiceprezes NFOŚiGW Jan Wiater oraz licznie zgromadzeni członkowie społeczności Uczelni.
.


Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury

2 marca 2011 r. w sali Senatu Politechniki Lubelskiej podpisana została umowa między Politechniką Lubelską a firmą BUDIMEX SA z Warszawy dotycząca wykonania prac budowlanych inwestycji Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury.
Umowę ze strony uczelni podpisał Rektor prof. Marek Opielak, w imieniu BUDIMEX-u Dyrektor ds. handlowych mgr inż. Marek Gromaszek.
BUDIMEX SA zobowiązał się wykonać roboty budowlane do 31.12.2012 r. za kwotę ok. 24,5 mln zł. Zakończenie projektu nastąpi do 30.06.2013 r.
.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu WICA

27 sierpnia 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka" - ostatnią, 26. umowę o dofinansowanie w ramach Działania I.1 Infrastruktura uczelni, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
W uroczystości podpisania umowy udział wzięli m.in. wicepremier RP Waldemar Pawlak, wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak oraz rektor Politechniki Lubelskiej prof. Marek Opielak.

alt alt alt alt alt